Rss

Měření vlhkosti zdiva jako prevence

Měření vlhkosti zdiva diagnostika staveb je jednou z činností, kterou nabízejí renomované a zavedené firmy působící v oblasti sanačních prací a injektáže zdiva. Pomocí specializovaných metod se dá zjistit, zdali se ve zdivu objektu nenachází vlhkost, která by negativně působila na jeho struktury a postupně ho poškozovala.

Jednou z možných metod je dielektrické měření. Jak již sám název napovídá, jedná se o metodu založenou na dielektrických vlastnostech vody a okolních materiálů. Pomocí speciálních přístrojů je možné změřit dielektrickou konstantu uvnitř zdiva – tj. konstantu pevného skupenství (pevné látky) a konstantu kapalného skupenství (voda). Z naměřených hodnot se dá následně zjistit, zdali se ve zdivu nachází voda a také případně v jak velkém množství.

Našla se ve zdivu vlhkost?

V případě, že měření ukázalo přítomnost vody ve zdivu, znamená to, že není dostatečně dobře chráněno vůči okolní vlhkosti a je třeba provést nutná opatření. Přítomnost vlhkosti ve zdivu je většinou způsobena absencí hydroizolační vrstvy. Případně hydroizolační vrstva existuje, ale je nekvalitní či ve velmi špatném stavu.

V tuto chvíli by měl následovat sled činností obecně se nazývající jako sanační práce. Základním úkolem sanace zdiva je dodatečně dodat zdivu hydroizolační vrstvu a zabránit tak průsakům vlhkosti do budoucna.

Injektáž zdiva, metoda svislé hydroizolace či podřezání zdiva jsou možné způsoby, jak aplikace hydroizolační vrstvy provést. Vždy odborník musí zvážit, které z nabízených metod je nejvhodnější pro konkrétní situaci. Jsou případy, kdy postačí nejčastěji používaná injektáž zdiva, ale někdy je třeba využít specializovanějších a mnohem náročnějších metod jako je například zmíněné podřezání zdiva.

Kontrolní měření

Po uplynutí jisté doby od realizace sanačních prací je vhodné provést opětovné kontrolní měření, které potvrdí funkčnost aplikovaných opatření a dá jasný důkaz o tom, že problém vlhkosti ve zdivu je vyřešen.